martes, 30 de abril de 2019

CONFERENCIA: "CROWDLENDING NOU MODEL DE FINANÇAMENT"
ACTIVITAT DE FINANCERAMENT
DILLUNS 27 DE MAIG 2019


CROWDLENDING NOU MODEL DE FINANÇAMENT

RENTABILITAT AMB IMPACTE POSITIU

PONENT: JORDI SOLÉ MUNTADA

Director d'Operacions d'Ecrowd Invest Crowdlending.LLOCCAFÈ DE L’ÒPERA

La Rambla, 74, de Barcelona (Devant del Gran Teatre del Liceu)


Data: Dilluns 27 de Maig 2019 

Hora: 19:30 horesCROWDLENDING NOU MODEL DE FINANÇAMENT

RENTABILITAT AMB IMPACTE POSITIUParlarem del concepte de crowdlending (préstecs col·lectius) i de la plataforma Ecrowd!, especialitzada en el finançament col·lectiu d'inversions d'impacte positiu per a organitzacions (empreses, comunitats i ajuntaments).


Què és el Crowdlending?


El crowdlending permet a tot tipus d'empreses finançar-se directament per un grup gran i divers de persones (crowd = multitud, lending = prestar diners), sense haver de demanar els diners sota les condicions de la banca tradicional.

En el model crowdlending les persones presten petites quantitats de diners a una empresa a canvi d'un retorn financer estipulat en un contracte de préstec.


MODEL Ecrowd!
La plataforma Ecrowd! està basada en el model crowdlending i especialitzada en el finançament de projectes d'inversió, liderant el desenvolupament d'aquest nou sector al nostre país. Els beneficis de la plataforma de Ecrowd! consisteixen en connectar a empreses i inversors d'una manera ràpida, transparent i simple, proporcionant finançament assequible a les empreses i una major rendibilitat als inversors. No hi ha intermediaris, ni bancs, i operem de forma ràpida i amb total transparència.

En finalitzar la conferència,  Jordi Solé Muntada  obrirà el col·loqui/debat, contestant les opinions o els interrogants que sorgeixin


T’hi esperem!!


Com arribar-hi:

CAFÈ DE L'ÒPERA

LA RAMBLA, 74   Barcelona
(Davant del Gran Teatre del Liceu, a poca distància de la Plaça de Catalunya)


“El cafè de l’Òpera”, està situat a La Rambla, nº 74, en el bulevard més famós de Barcelona, davant el gran Teatre del Liceu i a molt poca distància de la Plaça de Catalunya. És una  Cafeteria històrica, establiment confortable, emblemàtic, amb glamur i solera, on s’hi poden fer tertúlies en un ambient tranquil, celebrar conferències i gaudir, si es vol, d’un sopar informal, en ple cor de la ciutat.
Les comunicacions i accessos són excel•lents. Davant mateix hi ha la boca del Metro “Liceu” L3, línia verda i diverses línies d’autobusos. A la veïna Plaça de Catalunya hi ha el Metro “Plaça de Catalunya” L1, línia vermella, diverses línies d’autobusos, les línies de “Rodalies Renfe”, l’estació de “Ferrocarrils de la Generalitat” i el servei nocturn d’autobusos. A la mateixa plaça també hi trobareu un Parking públic de fàcil accés.

Millor ubicació impossible!!!


Us hi esperem!!!

Mòbil per a confirmar l’assistència o per a qualsevol consulta: 654 113 551

Montse Guardia.

GRUP PSICOGNOSIS SOCIAL "G.P.S"

lunes, 29 de abril de 2019

CONFERENCIA: "CÓMO FORMAR CRITERIOS GLOBALES EN UNA SOCIEDAD COMPLEJA Y ANTAGÓNICA"
RECUERDA, LOS MARTES…AL CAFÉ DE L’ÒPERAPARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN, SE SOLICITARÁ TICKET DE CONSUMICIÓN  PARA PODER ENTRAR EN LA SALA.

Para garantizar plaza, hay que realizar previa reserva al teléfono/whatsapp 654113551
  

C O N F E R E N C I A

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA
MARTES 18 DE JUNIO 2.019

"COMO FORMAR CRITERIOS GLOBALES EN UNA SOCIEDAD COMPLEJA Y ANTAGÓNICA"

EL JUEGO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES


PONENTE: MANEL TOSCA I LÓPEZ


LUGARCAFÉ DE L’ÒPERA

La Rambla, 74, de Barcelona (frente al Gran Teatro del Liceo)

Día: Martes 18 de Junio 2019 

Hora: 20:00 horasConferencia: “CÓMO FORMAR CRITERIOS GLOBALES EN UNA SOCIEDAD COMPLEJA Y ANTAGÓNICA" 


A Cargo de: Manel Tosca i López.Manel Tosca i López Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico

Durante 10 años como jefe de mantenimiento en instalador Industrial De la industria química y depuración de aguas.

Durante 10 años como jefe de instalaciones tratamiento aguas potables Aguas  de Barcelona.
                 
Durante 10 años como jefe de proyectos y desarrollo de instalación industrial biológicas y microbiológicas.

En la actualidad asesor de empresa de ingeniería y obras. Profesor de electricidad y prevención eléctrica en B.T. y en A.T.

Cursos en el Instituto de Petrolquímica Aplicada de la Universidad de Barcelona.

Cursos impartidos de: Seguridad gases, seguridad Instalación Eléctrica, Lock out tang out, ciclos del agua, piel, segur instal. Industr. En el Col. Arquitectes Tècnics Bcn.
                   
Otras conferencias tituladas: “La Piel, Historia Catalunya. Siglo X, Tesis “dels Puntets, Héroes, correspondencias técnicas con la historia.”

"COMO FORMAR CRITERIOS GLOBALES EN UNA SOCIEDAD COMPLEJA Y ANTAGÓNICA"

EL JUEGO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES

Las  aristas con lecturas diferentes convergen en la punta del obelisco.


“El Juego de los “Puntitos” o Juego de los Iconos. Es la primera de las conferencias para introducir de manera sutil la participación de todos los asistentes, aspecto que será fundamental por el desarrollo de esta primera conferencia, y para el enriquecimiento cultural social que representará para las siguientes, además como pieza base de la finalidad de dicha actividad, que será pasárnoslo bien teniendo en cuenta la opinión de la sala.

El objetivo es formar criterios globales en una sociedad compleja y antagónica investigando los posibles acuerdos con básicas empatías.

En el transcurso de la actividad se despejaran las siguientes cuestiones: Las ideas o pensamientos tienen formas fijas? Y las sociedades? Y los países?. Mi lógica, y la tuya es la que creemos como normal? Existen diferentes puntos de vista de lo que es normal? ¿Ética versus moral? ¿Nos podemos entender en la lejana coincidencia? Preguntas que nos pueden ayudar a especular en las infinitas controversias de la historia política social que nos unen, o desunen.

Todos los asistentes participarán desde el inicio haciendo un dibujo en un papel. Será la base para el debate posterior.

Presentaremos la problemática del año mil como centro de expansión en la temática. Los Hombres de Paraje, parte fundamental para la formación del concepto de país. Desgranaremos metódicamente argumentos neutros que serán las bases de las próximas conferencias.

La finalidad será iniciarnos en el espíritu crítico neutral para la búsqueda de la razón y verdad paseándonos por la historia de Catalunya centrada en el primer milenio extrapolándola con la lógica del mundo físico y elemental.

Las intervenciones serán cortas para poder avanzar y hacer posteriormente un debate más amplio.

Al ser una actividad interactiva, Manel Tosca, responderá a todo tipo de cuestiones que vayan surgiendo, dando paso a todas las opiniones o interrogantes que surjan sobre el tema en cuestión.

Te esperamos!!!


VERSIÓ EN CATALÀ

RECORDA, ELS DIMARTS…AL CAFÈ DE L’ÒPERA


Per a garantir plaça, cal realitzar prèvia reserva al telèfon/whatsapp 654113551
  

C O N F E R È N C I A

ACTIVITAT PARTICIPATIVA
DIMARTS 18 DE JUNY 2.019

"COM FORMAR CRITERIS GLOBALS EN UNA SOCIETAT COMPLEXA I ANTAGÒNICA"

EL JOC DELS CRITERIS DIVERGENTS


PONENT: MANEL TOSCA I LÓPEZLLOCCAFÈ DE L’ÒPERA

La Rambla, 74, de Barcelona (enfront del Gran Teatre del Liceu)


Data: Dimarts 18 de Juny 2019 

Hora: 20:00 horesConferència: “COM FORMAR CRITERIS GLOBALS EN UNA SOCIETAT COMPLEXA I ANTAGÒNICA" 


A CÀRREC de: Manel Tosca i López.Manel Tosca i López Enginyer Tècnic Industrial Elèctric

Durant 10 anys com a cap de manteniment en instal Industrial De la indústria química i depuració d'aigües.

Durant 10 anys com a cap d'instal·lacions tractament aigües potables Aigües de Barcelona.
                 
Durant 10 anys com a cap de projectes i desenvolupament d'instal·lació industrial biològiques i microbiològiques.

En l'actualitat assessor d'empresa d'enginyeria i obres. Professor d'electricitat i prevenció elèctrica en B.T. i en A.T.

Cursos a l'Institut de Petrolquímica Aplicada de la Universitat de Barcelona.

Cursos impartits de: Seguretat gasos, seguretat Instal·lació Elèctrica, Lock out tang out, cicles de l'aigua, pell, segur instal. Industr. Al Col. Arquitectes Tècnics Bcn.
                   
Altres conferències titulades: "La Pell, Història Catalunya. Segle X, Tesi "dels puntets, Herois, correspondències tècniques amb la història."
"COM FORMAR CRITERIS GLOBALS EN UNA SOCIETAT COMPLEXA I ANTAGÒNICA"

EL JOC DELS CRITERIS DIVERGENTS

Les aristes amb lectures diferents convergeixen en la punta de l'obelisc

“El Joc dels Puntets“ o el Joc de les icones.


És la primera de les conferències per introduir de manera suau a la participació de tots els assistents, cosa que serà fonamental pel desenvolupament d’aquesta primera conferència  i per l’enriquiment cultural social que representarà per a les següents a més i peça base de l’objectiu que serà passar-nos-ho bé tenint en conta el parer de la sala.

L’objectiu; formar criteris globals de la societat complexa i antagònica investigant els possibles acords amb bàsiques empaties.

Les idees i els pensaments tenen formes fixes? I les societats? I els països?. La meva lògica i la teva, són el què creiem com a normal? Hi ha diferents punts de vista de què és normal? Ètica versus moral? Ens podem entendre en la llunyana coincidència? Preguntes que ens poden ajudar a especular en la infinitat de controvèrsies existents a la història política social que ens uneixen o desuneixen.

Desenvolupament: Tots els assistents participaran des de l’inici fent un dibuix en un paper. Serà la base per a la discussió.
Presentarem la problemàtica de l’any mil com a centre d’expansió en la temàtica. Ja que som els Homes de Paratge, part fonamental per la formació del concepte de país. Desgranarem metòdicament arguments neutres que ens seran les bases de les pròximes conferències.

La finalitat serà iniciar-nos en l’esperit crític neutral per la recerca de la raó i veritat tot passejant-nos per la història de Catalunya centrada en el primer mil·lenni extrapolant-la amb la lògica del món físic i elemental. Les intervencions seran curtes a la fi de poder avançar i poder fer posteriorment un debat més ampli.


Com que és una activitat interactiva, Manel Tosca, respondrà a tot tipus de qüestions que vagin sorgint, donant pas a totes les opinions, o interrogants que sorgeixin sobre el tema en qüestió.  

T'hi esperem!!!


Cómo llegar a:


CAFÉ DE L' ÒPERA:

LA RAMBLA, 74  (frente al Gran Teatro del Liceo, a pocas calles de Plaza de Catalunya)


Sito en la  céntrica calle La Rambla, nº 74, frente al gran Teatre del Liceu a muy pocas calles de Plaza Catalunya. Es un local confortable,  emblemático con glamur y solera, donde podremos tertuliar con tranquilidad, realizar una conferencia, y disfrutar de quien lo desee de una informal cena, en pleno corazón de la ciudad. Tenéis la parada de metro "Liceu"  L3  línea verde, e infinidad de lineas de autobuses, y en plaza catalunya los nocturnos y todas las lineas que van a "cercanías"


Mejor ubicación imposible!!.


¡!Te esperamos!!


Móvil para confirmar asistencia o para cualquier consulta: 654113551

Montse Guardia.

GRUP PSICOGNOSIS SOCIAL  "G.P.S"viernes, 26 de abril de 2019

CONFERENCIA/COLOQUIO: "LA GIMNASIA CEREBRAL PARA NUESTRO BIENESTAR"
RECUERDA, LOS MARTES…AL CAFÉ DE L’ÒPERA


Para garantizar plaza, hay que realizar previa reserva al teléfono/whatsapp 654113551


C O N F E R E N C I A 
4 DE JUNIO 2019"LA GIMNASIA CEREBRAL PARA NUESTRO BIENESTAR"

PON TU CEREBRO EN FORMA CON NEUROFEEBACKPonente: SYDNEY PINOY PEYRONNET

Lugar: CAFÉ DE L’ÒPERA

La Rambla, 74, de Barcelona (frente al Gran Teatro del Liceo)Día: MARTES 4 de JUNIO 2019

Hora: 20:00 horas
Conferencia: "LA GIMNASIA CEREBRAL PARA NUESTRO BIENESTAR".


A Cargo de: SYDNEY PINOY PEYRONNET.Sydney Pinoy nació en Francia en un ambiente familiar rodeado de arte y psicología. Se crió en Barcelona y se graduó con un MBA en Administración de Empresas. Después de pasar algunos años viviendo y trabajando en el extranjero, concretamente en África y Paraguay, en la industria turística, regresó a España donde sufrió una lesión cerebral  en un accidente de caballo. Las lesiones en la cabeza le impidieron dormir y trabajar, causando depresión y ansiedad. Se trató con las terapias Neurofeedback  y  EMDR. Con dichas técnicas consiguió superar su malestar, mejorando su patrón de sueño de 2 horas por noche, a 10 horas.

A través de su proceso de curación, Sydney se inspiró y empezó a estudiar  neurociencia y a entrenarse como practicante de neurofeedback en Arizona (Estados Unidos). Ahora ve la experiencia de su caída no como negativa, sino como un regalo, que le ha hecho crecer a nivel personal y emprender un nuevo camino apasionante de encontrar su verdadera vocación de proporcionar bienestar.

Fue uno de los ponentes destacados de la jornada “Innovando en Liderazgo: Nuevas tendencias en bienestar emocional en las organizaciones” organizada por Neurochange Lab! el pasado 4 de octubre del 2018 en el Centro de Cultura Contemporánea (CCCB)  de Barcelona.


"LA GIMNASIA CEREBRAL PARA NUESTRO BIENESTAR"

PON TU CEREBRO EN FORMA CON NEUROFEEBACKLa gimnasia cerebral mejora nuestro bienestar y se puede hacer de diferentes maneras, fomentando la plasticidad neuronal y los procesos de aprendizaje. Esto es lo que realiza el Neurofeedback, una técnica avanzada que permite ejercitar el cerebro a nivel clínico y así mejorar la memoria a corto plazo y los procesos de coordinación muscular.

El entrenamiento del cerebro permite una renovación o mejora de la conexión neuronal y la prevención del envejecimiento cerebral a través de la potenciación de la reserva cognitiva. En esta charla se hablará de cómo cuidarnos en este sentido ya que cuando se conoce el estado de nuestro cerebro se pueden potenciar nuestras habilidades y ayudar a superar las debilidades.


Al término de la conferencia a cargo de  Sydney  Pinoy Peyronnet, se abrirá el debate, planteándose todas las opiniones o interrogantes que surjan sobre el tema en cuestión.

Te esperamos!!!


Cómo llegar a:


CAFÉ DE L' ÒPERA:

LA RAMBLA, 74  (frente al Gran Teatro del Liceo, a pocas calles de Plaza de Catalunya)


Sito en la  céntrica calle La Rambla, nº 74, frente al gran Teatre del Liceu a muy pocas calles de Plaza Catalunya. Es un local confortable,  emblemático con glamur y solera, donde podremos tertuliar con tranquilidad, realizar una conferencia, y disfrutar de quien lo desee de una informal cena, en pleno corazón de la ciudad. Tenéis la parada de metro "Liceu"  L3  línea verde, e infinidad de lineas de autobuses, y en plaza catalunya los nocturnos y todas las lineas que van a "cercanías"


Mejor ubicación imposible!!.


¡!Te esperamos!!


Móvil para confirmar asistencia o para cualquier consulta: 654113551

Montse Guardia.

GRUP PSICOGNOSIS SOCIAL  "G.P.S"